Stabila nationella resultat i svenska

Stabila nationella resultat i svenska
Resultaten från nationella proven i svenska 2014/15, visar ingen större skillnad för åk 3, jämfört med två tidigare år.

Skolverkets släppte i veckan statistik över provresultat från de nationella prov som skrevs under vårterminen 2015. De nationella proven i svenska i årskurs tre delas upp i åtta delar som ska testa tal, skrift och läsning.

                                                   2014/15               2013/14                2012/13

Muntligt prov                           98                         99                           97

Läsa facktext                            94                         93                           95

Enskild högläsning                96                         96                            95

Skriv facktext                           90                         88                            90

Skriva berättande text           93                         92                             93

 

För barn med läs- och skrivsvårigheter blir de nationella proven en extra utmaning, eftersom Skolverket inte tycker att eleverna får använda talsyntes i de delprov som ska testa avkodning. ”Att kunna läsa” innebär att ett barn både behärskar avkodning och förståelse för textinnehåll. Personer med dyslexi har en funktionsnedsättning som göra att de aldrig lär sig avkodning. Talsyntesen är till för att hjälpa hen med avkodningen.

Det är upp till rektor på skolan att avgöra om eleverna ska få ha talsyntes (eller uppläsning av läraren) eller inte på delproven. Skolverket räknar bort resultatet från elevernas prov om de har fått hjälp med avkodningen.

Dyslexiförbundet FMLS vill att elever med dyslexi ska få använda talsyntes på alla delar av de nationella proven – även de som testar avkodning. Att förbjuda talsyntes är som att ta ifrån en person med glasögon dessa under ett läsprov. Provsituationen blir ohållbar och eleven misslyckas garanterat.

 

                        

 

                              

 

Flickan som skriver på papper
Annonser