Hearingen: Dyslexi upptäcks inte genom nationella prov

Hearingen: Dyslexi upptäcks inte genom nationella prov
Det menar Mats Myrberg i ett uttalande. Användningen av alternativa verktyg under nationella prov är ett aktuellt ämne som diskuterades under hearingen om dyslexi.

I årskurserna 3 och 6 får eleverna inte använda alternativa verktyg som talsyntes när de gör de delprov i nationella proven som ska prova läsförmåga och läsförståelse. Skolverket anser inte att läraren då kan använda provresultaten för att bedöma elevernas kunskaper.

– Testet är bra för det stärker lärarnas bedömningskompetens, menade Karin Hector Stahre som är enhetschef för Skolverkets prov- och bedömningsenhet. Det kan också hjälpa lärarna att upptäcka om eleverna har läs- och skrivsvårigheter. 

Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet, menade att Skolverket har helt fel:

– När de nationella proven i årskurs 3 kom, var det en av mina doktorander som gjorde en studie som tittade på hur det gick för elever med dyslexi. Det visade sig att det inte går att identifiera dessa barn i provet i årskurs 3. Man missade alltså dessa barn. Dessa barn måste hittas genom bedömningar på skolgolvet. Den stora apparaten med nationella prov är pengar i sjön – åtminstone för dessa barn.

 

** Citatet från Skolverket är redigerat i efterhand för att det bättre ska framgå vad Skolverket menar. **

Karin Hector Stahre, Skolverket Foto: Sara Rydin
Karin Hector Stahre, Skolverket Foto: Sara Rydin
Annonser