Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi 2015

Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi 2015
Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.

I Sverige saknas en nationell samsyn om hur barn och unga med läs- och skrivsvårigheter ska bemötas. Bostadsort och skola tillåts avgöra vilken hjälp eleverna får och vid vilken tidpunkt den ges. Bristerna har bland annat beskrivits i en rapport som Statens medicinska beredning (SBU) presenterade i augusti i fjol, samt i en demoskoputredning från 2013.

På Prins Carl Philips förfrågan arrangeras ”En hearing om dyslexi”. Syftet med hearingen är att belysa situationen för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi inom det svenska utbildningsväsendet.

Hearingen arrangeras gemensamt av Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Intresset är stort för hearingen som invigs av prins Carl Philip, och Dyslexiförbundet FMLS har fått in många anmälningar från privatpersoner. Men, mötet riktar sig till stat, kommun och landsting. Privatpersoner får istället ta del av det via media. Antalet platser är starkt begränsat och arrangörerna kommer därför att ta det slutgiltiga beslutet om vem som kommer att delta vid hearingen.

Prins Carl Philip Foto Anna-Lena Ahlström, kungahuset.se
Prins Carl Philip Foto Anna-Lena Ahlström, kungahuset.se
Annonser