Prinsen och skolministern till hearing om dyslexi

Prinsen och skolministern till hearing om dyslexi
- Vi är mycket glada att vår beskyddare Prins Carl Philip närvarar. Det ger extra tyngd till dessa viktiga frågor, säger Dyslexiförbundets ordförande Bengt­-Erik Johansson.

Dyslexiförbundets beskyddare H.K.H Prins Carl Philip inledningstalar på vår hearing om dyslexi, som arrangeras den 23 maj. Hinder och möjligheter för barn med dyslexi ska diskuteras under en eftermiddag.
– Vi är mycket glada att vår beskyddare Prins Carl Philip närvarar. Det ger extra tyngd till dessa viktiga frågor, säger Dyslexiförbundets ordförande Bengt­-Erik Johansson.

Även utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att delta på hearingen, som kommer att hållas på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm.
-­ Skollagens föreskrifter är tydliga, men varför får inte alla elever som behöver detta stöd? Hur kan vi arbeta tillsammans, för att elever som inte når kunskapsmålen ska får rätt till anpassningar och särskilt stöd? Det är frågor som vi vill ställa till en panel med makt att agera, säger Bengt-­Erik Johansson.

Dagen arrangeras av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpeda­gogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn.

I panelen deltar företrädare för Utbild­ningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SVEA, Elevhälsan samt Lärarförbunden.

För ett år sedan hölls en liknande hearing. Även då deltog Dyslexiförbundets beskyddare H.K.H Prins Carl Philip.

Text: Ylva Bjelle

Fakta:
Kungligt beskyddarskap
Ett kungligt beskyddarskap innebär ett uttalat stöd för organisationens arbete eller samhällsengagemang. Kungligt beskyddarskap förekommer inom olika ämnesområden: välgörande verksamheter, miljö, natur, kultur, vetenskap, främjande av export, hälso- och sjukvård, friskvård och idrott med mera.

När en kunglighet åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningens, institutionens eller organisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt, men generellt innebär det att Beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen och dess arbete.

Källa: www.kungahuset.se

Bifogade länkar:
HKH Prins Carls Philip Foto Erika Gerdemark, Kungahuset.se / Photo Erika Gerdemark, The Royal Court, Sweden
H.K.H Prins Carl Philip är Dyslexiförbundets beskyddare. Han inledningstalar på vår hearing om dyslexi den 23 maj.
Annonser