Larshans vill skapa hållbara samarbeten

Larshans vill skapa hållbara samarbeten
Pär Larshans är hållbarhetschef på Ragn-Sells sedan två år tillbaka. Tidigare var han personalchef på Max Hamburgerrestauranger och blev känd för sin lyckade satsning att anställa personer med kognitiva svårigheter. - En personalchef arbetar mest internt. En hållbarhetschef har fler kontakter med samhället, för att lösa gemensamma utmaningar.

För Pär Larshans handlar det mycket om ledarskap, attityder och fördomar. Hans filosofi om ledarskap och medar-betare med olika funktionsnedsättningar växte fram på 1990-talet när han arbetade som personalchef på Max Hamburgerrestauranger.

– Jag var personalchef och skulle lösa problem som dök upp kring diskriminering. Då märkte jag att det funkar bättre om jag vänder på resonemanget och fokuserar på det som är positivt. Att låta människor vara duktiga, på det som de är duktiga på. Någon kan vara en fantastisk restaurangvärd, men en katastrof i köket. Klart att den personen ska arbeta bland gästerna och inte köket, säger Pär Larshans.

När anställda vågar berätta att de har dyslexi eller något annat som påverkar deras vardag, ökar förståelsen bland kollegor. Då blir det också lättare för chefen att vara tydlig och stöttande menar Pär Larshans.

– Vi behöver utbilda våra medarbetare om olika funktionsnedsättningar, istället för att alla ska gå omkring och vara oroliga för att göra fel. Då blir det en mänskligare arbetsplats. Och det är helt okej med en felstavad lapp.

Idag arbetar Pär Larshans som hållbarhetschef på Ragn-Sells. En hållbarhetschef har kontakt med företagets omvärld för att tillsammans med
samhället lösa gemensamma utmaningar. Det kan till exempel handla om miljö, inkludering eller integration. Eller som Pär Larshans uttrycker det:
– Ekosystemet och hela det mänskliga systemet.

Just nu pågår ett samarbete mellan Ragn-Sells och Stockholms stad för att ge arbetstillfällen till nyanlända. Samarbete finns även mellan Samhall och Ragn-Sells. Där är syftet att skapa en smidig övergång för dem som vill lämna Samhall för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

– Ett företag kan inte lösa alla sina utmaningar enbart genom internt arbete. Vi måste samarbeta med övriga samhället. Då blir det hållbart i längden, avslutar Pär Larshans.

Text: Ylva Bjelle

Läs fler artiklar från Läs&Skriv i papperstidningen. Den får du som stödmedlem, medlem eller prenumerant.

Pär Larshans (Foto Rang-Sells)
”Låt människor vara duktiga på det som de är duktiga på”, säger Pär Larshans.
Annonser