Så kan Arbetsförmedlingen stötta dyslektiker

Så kan Arbetsförmedlingen stötta dyslektiker
- Ibland kan dyslexi innebära nedsatt arbetsförmåga, ibland inte, säger Erik Hedlund som arbetar på Arbetsförmedlingen. Här berättar han vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

På varje Arbetsförmedling runt om i Sverige ska det finnas en person som är ansvarig för stöd till personer under 30 år med behov av anpassningar i arbetslivet. Erik Hedlund arbetar på det som förut hette Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade Globen. Sedan i höstas heter enheten Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan. Erik arbetar med ungdomar, som har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Han bedömer att han under ett år träffar runt 300–400 ungdomar.

– Av dem kanske några har dyslexi, men vi märker inte upp diagnoser, utan konsekvenser av diagnoser. Det vill säga vilket stöd en person behöver i arbetslivet, eller om det är vissa arbetsuppgifter som ska undvikas. Den som har inlärningssvårigheter kan ha det av olika anledningar. Vi fokuserar inte på diagnos, utan på vilken form av stöd som kan behövas från oss på Arbetsförmedlingen.

Erik Hedlund menar att det finns flera jobb där man inte behöver läsa eller skriva särskilt mycket. Han berättar exempelvis om olika tjänster inom kollektivtrafiken, där man har som uppgift att mäta antalet resande. Ibland kan vilket arbete som helst fungera utmärkt med hjälp av ett stavnings-program eller annan anpassning.

– Det är sällan dyslexi medför noll procents arbetsförmåga. Det är lite upp till situationen och individen. Om du har dyslexi och vill ha extra stöd av Arbetsförmedlingen, så berätta det direkt när du kommer. Om du har en utredning är det bra att ta med den. Om du inte har en diagnos, så kan Arbetsförmedlingen vid behov göra en förenklad utredning. Den utredningen är inte medicinsk och ger ingen diagnos, men den kan avgöra om du behöver läs- och skrivhjälpmedel, säger Erik Hedlund.

Text: Ylva Bjelle

Bifogade länkar:
Erik Hedlund (foto: Ylva Bjelle)
- Om du har dyslexi och vill ha extra stöd av Arbetsförmedlingen, så berätta det direkt när du kommer, säger Erik Hedlund.
Annonser