Färre elever har tillgång till skolbibliotek med personal

Färre elever har tillgång till skolbibliotek med personal
Färre skolelever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek, enligt en undersökning från Kungliga Biblioteket (KB). I genomsnitt går det idag 600 elever på varje anställd bibliotekarie.

2018 var bara 37 procent av landets skolbibliotek bemannade. Det är en minskning jämfört med året innan. Antalet skolbibliotek som hade minst en person anställd på halvtid minskade mellan 2017 och 2018 från 896 till 869 stycken. Flera kommuner har integrerade skol- och folkbibliotek, men i 33 kommuner saknar eleverna helt tillgång till ett bibliotek med personal. Rapporten visar att det i genomsnitt går 600 elever på varje anställd bibliotekarie.  

Det står i lagen att skolor ska ha tillgång till bibliotek men inte att de ska vara bemannade. Regeringen avsatte under den förra mandatperioden mer pengar för att öka bemanningen på skolbiblioteken, men det tycks alltså inte ha givit resultat.  

På uppdrag av regeringen har KB tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. I förslaget, som har titeln ”Demokratins skattkammare”, har samordnaren Erik Fichtelius och utredarna Christina Persson och Eva Enarson lyft fram förslag på sex strategiska reformer som ska stärka biblioteken. En av dessa är att skolbiblioteken stärks. Förslaget lyfter också fram att bibliotekens betydelse för barn med språkliga svårigheter och läsproblem kan uppmärksammas mer, liksom bibliotekens roll för barn med funktionsnedsättning.

Text: Marja Beckman  

Pojke som sitter ensam i ett bibliotek
Annonser