Skolbiblioteken är hotade!

Skolbiblioteken är hotade!
Almedalen gav mersmak i år. Vi var på flera seminarier och hade möjlighet att ställa våra frågor och ge Dyslexiförbundets synpunkter. Det som var nytt för oss i år var att vi var inbjudna till några rundabordssamtal som verkligen gav oss möjlighet att lyfta Dyslexiförbundets hjärtefrågor.

Som vanligt så fick vi mycket uppslag och idéer men även nya kontakter under veckan, och nu har vi en lång lista att arbeta med.

Vi ser med fasa hur skolbiblioteken blir färre och framför allt hur bemanningen minskar. Skolbiblioteken och dess personal har många gånger varit vägen in till läsningen för våra grupper. De har hittat njutning i läsningen och fått stöd när de hittat en bok full med bokstäver huller om buller. Skolbiblioteken har också ett ansvar att marknadsföra Legimus och ge användarna stöd i användandet när man läser med öronen. Skolbiblioteken är dessutom en naturlig mötesplats på skolan för att diskutera och byta idéer. 

Vi hoppas mycket på den nya nationella biblioteksstrategin, ”Demokratins skattkammare” där det lyfts upp hur viktig roll skolbiblioteken har och att den stärks ytterligare. 

Nu är Läsa-skriva-räkna – en åtgärds-garanti införd och självklart hoppas vi mycket på den och att alla elever ska ges möjlighet att få rätt stöd tidigt i sin utveckling. Nu gäller det också att alla skolor får ekonomiska förutsättningar att kunna leva upp till åtgärdsgarantin.  

Nu väntar vi på mötet med Utbildnings-minister Anna Ekström angående nationella proven som hon lovade oss före semestern. Vi ser verkligen fram emot inbjudan.   

Bengt-Erik Johansson 
Förbundsordförande 

Bild på man med skägg och blå skjorta och kavaj, fotot är taget inomhus mot en vit vägg.
Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande
Annonser