Studieteknik och dyslexi. Del 2

Studieteknik och dyslexi. Del 2
Eva Hedberg har träffat specialpedagog Anna Tebelius-Bodin. Utifrån hennes erfarenheter och den bok hon skrivit om studieteknik diskuterar de hur studier kan underlättas genom att lyssna på elevens förutsättningar och mål.Filmen är del två av två.
Play Video
Annonser