Studieteknik och dyslexi. Del 1

Studieteknik och dyslexi. Del 1
Anna Tebelius-Bodin har skrivit en bok om studieteknik för gymnasiet. Hon är specialpedagog som själv har läs- och skrivsvårigheter. Hon har studerat på Harvard University. Eva Hedberg har träffat henne. Detta är en av två filmer.

Filmen är från 2011. Sedan dess har Anna Tebelius-Bodin skrivit flera böcker och blivit en känd talare i ämnet.

Play Video
Annonser