Ljudning har effekt

Ljudning har effekt
En gång i tiden fick alla barn som började skolan samma läsebok och något av det första de fick lära sig läsa var ”far är rar” och ”mor ror”. Idag används många olika utbildningsmaterial i klassrummen. Till exempel metoder som betonar textens innehåll och där eleverna får gissa och använda bilder för att förstå innehållet. Men det är metoder som saknar vetenskapligt bevisad effekt...

Så börjar en artikel på Forskning.se från augusti 2019. Den handlar om att forskningen visar att ljudning är en bra metod för att lära sig läsa, det vill säga att barnen lär sig vilka bokstäver som hör ihop med vilka ljud.

Läsinlärningen sker i tre steg:

  1. Först lär sig barnen ljuden i språket. Det kallas fonologisk medvetenhet.
  2. Sedan lär de sig vilka bokstäver och ljud som hör ihop.
  3. Slutligen lär de sig hela morfem och ord.

Det tar tid, men är mödan värt. 

Inlärningen ska ske strukturerat och systematiskt. Olika svårigheter tas upp i undervisningen allteftersom barnens förmåga förbättras. Det går inte att börja med sje-ljud, som kan ha många olika stavningar.

Köp vår broschyr om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. https://butik.dyslexi.org/produkt/dyslexi/

Ett annat sätt att lära sig läsa innebär att man lär sig hela ord på en gång. Men forskningen visar att det tar längre tid att lära sig läsa på det sättet. Det säger Anna Eva Hallin som forskar om språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet i artikeln.

Läs mer i forskning.se

 

Klassrum
Foto av Jeffrey Hamilton/Unsplash
Annonser