Koppling ljud och bokstav är a och o

Koppling ljud och bokstav är a och o
Lärarens uppgift är att se till att varje elev lär sig att läsa och skriva redan i lågstadiet. Men många är osäkra på hur det går till.–Att barnen får lära sig bokstävernas form och ljud är förstås a och o, menar lektor Tarja Alatalo, Högskolan i Dalarna.

Höstterminen har dragit igång och många lärare ska lära förväntansfulla förstaklassare att läsa och skriva. En del barn kan redan och andra lär sig fort, men några kommer att behöva mer tid och extra stöd. Långt ifrån alla lärare är säkra på hur de ska undervisa barnen i läsning och skrivning, de vet inte hur de ska göra med barn som inte lär sig som andra. Kanske de inte ens har redskap att upptäcka barn som inte lär sig läsa ordentligt. En orsak är att dessa moment saknats eller varit otillräckliga i lärarutbildningen. Att i en kort artikel berätta hur barn lär sig läsa är omöjligt, men Läs&Skriv har i alla fall bett lärarutbildaren och forskare Tarja Alatalo att berätta något om de faktorer som är avgörande.
– Grunden till barnets läsning och skrivning läggs från att barnen är nyfött. Exponering för språket påverkar ordförråd och språklig medvetenhet. En viktig uppgift för förskolan är att kompensera för det som barn inte fått med sig hemifrån. Förskolepersonalen måste arbeta med språket hela tiden, prat i vardagliga aktiviteter men också med sång, rim, ramsor och högläsning.

Läs resten av artikeln i Läs&Skriv nr 3 2015 som du som medlem hittar i din brevlåda. På alla skolor finns tidningen på rektorsexpeditionen.

 

Tarja Alatalo,  Foto: Eva Hedberg
Tarja Alatalo, Foto: Eva Hedberg
Annonser