Dyslexi handlar om språk

Dyslexi handlar om språk
Det är stor skillnad på det muntliga och det skriftliga språket, man kan vara bra på det ena och mindre bra på det andra. Se ett filmat sammandrag från Torbjörn Lundgrens föreläsning på Dysleximässan.

I svenskan finns 29 bokstäver och ett 40-tal ljud som snabbt ska kopplas samman på rätt sätt när vi läser. Författaren Torbjörn Lundgren har dyslexi. Trots att han dagligen läser och skriver går den så kallade avkodningsprocessen långsamt. Under föreläsningen pratar han om språkets utveckling, om det skrivna språkets utveckling och skillanden mellan det talade och skrivna språket. 

Play Video
Annonser