Lyckad Dysleximässa 2015

Lyckad Dysleximässa 2015
Fullt fart i två dagar under Dysleximässan i Göteborg. Mer än 1000 personer besökte våra utställare, föreläsningar och workshops.

Till årets mässa kom som vanligt många pedagoger, föräldrar, personer med egna läs-, skriv och räknesvårigheter och deras anhöriga. 
Utställare, föredragshållare, workshopledare och våra egna funktionärer har inspirerat, visat och berättat om metoder, teknik, utbildningar, läromedel, litteratur, arbetsmaterial, bemötande och mycket annat. 

Fyllde stora kongressalen gjorde bland annat Johanna Kristensson, även kallad Logopeden i skolan. Hon berättade om användbarheten och nödvändigheten av alternativa verktyg. Likaså gjorde Idor Svensson och Gunilla Almgren-Bäck, som också knöt an pågående forskning om appar och andra aternativa verktyg. 

Försäkringskassan var en av våra utställare och föreläsare. De undrar varför personer med dyslexi och dyskalkyli inte ansöker om bidrag till arbetshjälpmedel när möjligheten finns Dent är bara att gå in till ett servicekontor och säga att ni vill ansöka.

Mässan är mycket uppskattad av lärare som behöver mer kunskap och verktyg för att kunna anpassa undervisningen för elever med läs-, skrtiv och räknsesvårigheter.
Du som är rektor kanske kan planera in en studiedag så att dina lärare och andra skolanställda kan besöka mässan nästa år.

Stort tack till alla våra besökare, föreläsare, workshopsledare och utställare. Ett särskilt tack till de som skänkt priser till Dyslexipriset, våra lotterier och namntävlingen. Dessutom en eloge till alla medarbetare som bidragit till att mässan blev så lyckad. Stort tack alla!

Inom kort kommer filmer, föreläsningsanteckningar och mer material på vår hemsida.

Välkomna tillbaka till nästa års mässa som är 21 till 22 opktober 2016 i Solna! 

 

 

 

Lyckad Dysleximässa 2015
Lyckad Dysleximässa 2015
Annonser