Ska våra barn äntligen få hjälp?

Ska våra barn äntligen få hjälp?
Med den nya utredningen som regeringen tillsatta idag kan den utlovade läsa-, skriva- och räknagarantin äntligen bli verklighet. Dyslexiförbundet FMLS utgår från att garantin fokuserar på barn som har särskilt svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla.

Ungefär en fjärdedel av alla barn i lågstadiet har problem att lära sig läsa, skriva och räkna. För de som inte får rätt hjälp fortsätter problemen upp genom åren. Idag lämnar ett av tio barn grundskolan utan betyg.

Skolan tar inte alltid problemen på allvar. De insatser som görs kommer ofta sent. Barnen hinner slås ut – helt i onödan. Övertygande forskning visar att de flesta problem med att läsa, skriva och räkna ganska enkelt går att arbeta bort, om det bara görs på rätt sätt och i god tid.
Dessutom finns studier som visar att tidiga insatser och tillgång till kompensatoriska verktyg i skolan är en ren samhällsvinst. Kostnader för att stödja en ung person genom skolgången är minimal jämfört med kostnader för någon som hamnat i utanförskap.

– Bra att Sverige äntligen tar efter andra länder, som har gjort ett bättre arbete när det gäller tidiga insatser, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS. Vi utgår självklart från att man nu fokuserar på barn med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, räknesvårigheter och dyskalkyli. Vi vet ju att insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla.

Förbundet hoppas att garantin ska innebära att alla barn får rätt att använda kompensatoriska verktyg i skolarbetet och på alla prov – inklusive de nationella proven. Då kan man få bort den orättvisa skillnader mellan kommuner, skolor och klassrum. Alla barn får samma rättigheter.

Resultaten från utredningen som tillsattes idag ska redovisas hösten 2016. Regeringen räknar med att garantin ska kunna träda kraft från höstterminen 2017.

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS (Foto: Eva Hedberg)
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS (Foto: Eva Hedberg)
Annonser