Tidiga insatser är viktiga

Tidiga insatser är viktiga
Läraren måste ta itu med potentiella läs- och skrivproblem tidigt i läsinlärningsfasen. Det skriver Skolverket med hänvisning till Catharina Tjernbergs forskning från 2013.

Tjernberg och flera andra forskare visar att det är viktigt med tydliga och framför allt förebyggande insatser. Det går absolut inte att vänta och se. All forskning visar att det är allra mest effektivt att göra insatser tidigt i läsinlärningsfasen. En passiv inställning hos läraren, leder inte bara till sämre läs- och skrivinlärning, utan även till sämre motivation och självförtroende hos elever.

Dessutom visar forskningen att framgångsrik läs- och skrivpedagogik kräver att läraren visar tydligt ledarskap, har många olika läs- och skrivaktiviteter, har höga förväntningar på eleverna samtidigt som läraren övervakar elevernas utveckling noga.

Läs mer om Catharina Tjernberg forskning: Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet. Se länk i länklistan.

 

Tidiga insatser är viktiga
Annonser