Orden på jobbet – seminarium nov 2017

Orden på jobbet – seminarium nov 2017
Vad är Orden på jobbet och hur påverkar vi samhället med olika samarbeten. Det visade vi upp på ett halvdagsseminarium som visas här.

Program för Orden på jobbets konferens den 27 nov  

 Indexpunkt på filmen markeras inom parantes:

13.00   (0.0)  Vad är Orden på jobbet? Presentation av projektet.    Bengt-Erik Johansson, Torbjörn Lundgren och Janet Eltebo.

13.15  (9.48) Samtal med fackförbunden Kommunal och Transport, som deltar i projektet. Barbro Moberg, förbundsombudsman Kommunal,  Dag Leander, studieombudsman, Transport.

13.30 (25.45) Lägesrapport från Begripsams intervjuer om dyslexi i arbetslivet (Stefan Johansson 20 +10 min)
 
14.00  (56.50) Orden på jobbets ambassadörer berättar om studiecirklarna     som planeras tillsammans med ABF:s Carin Thurfjell.  

14.20 (1.12.41) Solweig Barthelson, arbetplatsanpassare, Itakt AB, Örebro  ger oss några inspirerande exempel. 
 
14.50  (1.25.20) Försäkringskassan (20 min + 5 min frågor)  Så går det till när man behöver en arbetsplatsanpassning, t ex p.g.a. dyslexi. Så kan Försäkringskassan stötta vid sjukskrivning, om det tex är dyslexi som är orsaken samt om arbetsmiljöproblem kopplade till läs- och skrivsvårigheter. 
  – Nadja Heidgren, verksamhetsutvecklare för sjuk- och aktivitetsersättning – Anette Olsson, verksamhetsutvecklare för sjuk- och aktivitetsersättning – Agneta Häggström, språkvårdare

15.15   (1.47.00)  Arbetsförmedlingen Pernilla Deshayes, Företagsrådgivare: 1. När stöter ni på dyslexi/dyskalkyli i ert arbete från AF? Exempel 2. Hur kan man ge möjlighet till stöd och lösningar för personer med läs och skrivsvårigheter? 3. Hur jobbar ni med dessa frågor och hur ser ert arbete ut?
 
15.30-16.00 (2.3.44) Paneldiskussion och avslutning  Stefan Johansson, Begripsam, Barbro Moberg, Kommunal, Dag Leander, Transport, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet.

Play Video
Annonser