Dyslexi i arbetslivet på konferens

Dyslexi i arbetslivet på konferens
Orden på jobbet höll måndagen den 27 november en mycket uppskattad konferens.

Sju av Orden på jobbets ambassadörer fanns på plats. De kommer från Dyslexiförbundet runt om i Sverige. Till våren drar de igång studiecirklar om dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet tillsammans med ABF ute i landet.

I konferensen deltog även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är ett samarbete, som vi verkligen vill utveckla. Inte minst inför arbetet med den handlingsplan som projektet ska ta fram. Här ska vi samla kunskap och verktyg till arbetsgivare.

Fackförbunden Kommunal, Transport och IF Metall var med på konferensen. De mobiliserar nu för att sprida kunskap om Orden på jobbet och studiecirklarna i sina respektive förbund.

Konferensen filmades och finnas här.

Här kan du läsa hela programmet.

Presentationerna från Stefan Johansson, Begripsam AB och Försäkringskassan finns här:

Stefan Johansson, Begripsam AB

Försäkringskassan

ambassadörer
Orden på jobbets ambassadörer. Från vänster: Mige Lundahl, Helsingborg, Ulrika Ekman, Västerås, Peter Smoljár, Dalarna, Lars Jusonius, Lysekil, Lena Andersson, Ljusdal, Fredrik Johansson, Göteborg samt Eva von Bahr, Malmö. Foto: Ylva Bjelle
Annonser