Om hjälpmedel på Nationella prov i riksdagen

Om hjälpmedel på Nationella prov i riksdagen
Frågestund i riksdagen; skolpolitiker Roger Haddad frågade utbildningsminister Anna Ekström om hur hon ser på rätten att använda hjälpmedel på Nationella prov i skolan.

Utbildningsministern Anna Ekström (Socialdemokraterna) är tacksam över Dyslexiförbundets arbete. Men hon delar inte vår åsikt när det gäller rätten att använda hjälpmedel under Nationella prov. Inte heller delar hon åsikten med den liberale skolpolitikern Roger Haddad (Liberalerna). Det blev tydligt under en interpellation i riksdagen på torsdagen den 19 september 2019.

Anna Ekström menar att eleven inte kan lyssna på en text under ett prov som ska mäta läsflyt. Att läsa med flyt är ett av kunskapskraven i skolan. Nationella prov mäter hur väl eleverna når kunskapskraven. 

Roger Haddad har samma åsikt som Dyslexiförbundet. Att vi måste skilja på läsförmåga och läsförståelse. Elever med dyslexi kan ha en god läsförståelse, men har svårt att avkoda text. De får inget bra läsflyt. Men som kunskapskraven och proven ser ut idag får elever med dyslexi inte heller någon möjlighet att visa sin läsförståelse.  

– Låt elever som använder hjälpmedel i sin skolvardag använda samma hjälpmedel under de nationella proven, säger Roger Haddad. Det ska vara vägledande i de fortsatta diskussionerna. 

Inte ens våra skolmyndigheter är överens i frågan, förklarar han. Specialpedagogiska Skolmyndigheten tycker en sak, medan Skolverket gör en annan bedömning. Och eftersom de har tolkningsföreträde är det deras svar som gäller. 

– Det har jag inget problem med, men vi borde lyssna på Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som är en expertmyndighet, säger Roger Haddad. 

– Det här är en riktigt svår fråga, säger Anna Ekström. Men Roger Haddad och jag har ett gemensamt intresse, vi vill säkerställa att elever i svensk skola lär sig läsa på ett bra sätt, att kunskapskraven speglas i de nationella proven och att alla elever kan visa sina förmågor och kunskaper på ett rättvist och bra sätt. 

 

 

Bilden är en skärmavbildning från SVT Play och föreställer Anna Ekström under interpellationen.
Roger Haddad, liberalerna, frågar utbildningsminister Anna Ekström om hur hon ser på frågan om rätten att använda hjälpmedel på Nationella prov. Bilden från SVT Play.
Annonser