Kampen fortsätter för stöd på nationella provet

Kampen fortsätter för stöd på nationella provet
Tingsrätten ger inte dyslektiska Saga Lööf rätt att använda hjälpmedel vid nationella prov. Motiveringen är att provet är grunden för framtida bedömning och att kommunen redan hade gjort de anpassningar som rekommenderades. – Det är fullständigt orättvist, säger Saga Lööfs juridiska ombud.

För drygt ett år sedan, den sista augusti 2018, lämnade då 13.åriga Saga Lööf in en stämningsansökan till Huddinge kommun, med stöd från Dyslexiförbundet. Parallellt lämnades två andra stämningansökningar in i Örebro och Malmö.  
– Jag läser genom att lyssna på texter. Att inte få ”läsa med öronen” är som att spela tennis med pingisrack, sa Saga Lööf då.  

I juni 2019 kom tingsrättens dom, som inte ger Saga Lööf rätt att använda hjälpmedel på de nationella proven. Saga Lööfs juridiska ombud, Stellan Gärde från Talerättsfonden, är besviken. Talerättsfonden samlar in pengar för att driva rättsaktioner mot strukturell diskriminering i Sverige.  
– Hon får inte samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig texter som är betygsgrundande. Det är fullständigt orättvist, säger Stellan Gärde.  

Enligt tingsrätten står det klart att Saga Lööf har utsatts för indirekt diskriminering för att hon har dyslexi. Men de menar också att kommunen följde Skolverkets rekommendation där det står att läsförståelseproven i årskurs 6 både har en summativ och formativ funktion. Proven stämmer av elevens kunskaper men ger också information inför den fortsatta undervisningen för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Provresultatet ska också hjälpa till att bedöma vilka behov eleven har i den fortsatta undervisningen och vilka behov utbildningsanordnaren har. Enligt domen uppfylls inte syftet med provet om eleven lyssnar till texten vid själva provtillfället.  

För Saga Lööf har bristen på hjälpme.del orsakat oro och stress. Tingsrätten menar dock att hon fick de anpassning.ar som rekommenderas för elever med lässvårigheter; anpassad provmiljö och längre skrivtid. Därför har hon inte enligt domen utsatts för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Det räcker dock inte, enligt Stellan Gärde. Domen har därför överklagats. 
-Sagas betyg ruineras genom provet. Det är uppenbart att hon inte kan prestera och visa vad hon kan genom de anpassningar som är gjorda, hon har inte kunnat tillgodogöra sig texten, säger Stellan Gärde.  


Vad handlar det om? 
• Dyslektiska Saga Lööf stämde Huddinge kommun för att hon inte fick använda hjälpmedel på nationella provet i sexan.  
• I juni föll domen i Stockholms tingsrätt. Enligt domen har kommunen redan gjort anpassningar för Saga. 
• Sagas juridiska ombud Stellan Gärde säger att domen är orättvis och har överklagat den. 

Gruppbild tagen inomhus
Stellan Gärde med Saga Lööf och hennes familj inför förhandlingarna i våras.
Annonser