Kallelse till förbundsstämma i Dyslexiförbundet 2022

Kallelse till förbundsstämma i Dyslexiförbundet 2022

Till

Distrikt

Förbundsstyrelse och suppleanter

Revisorer

Valberedning

 

Kallelse till Förbundsstämma i Dyslexiförbundet

Förbundsstämman består enligt stadgarna av förbundsstyrelsen, revisorer och distriktens ordförande eller annan representant som distriktet utser. Förbundsstyrelsens suppleanter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

I de län eller regioner, där distrikt saknas eller är vilande, inbjuds den största lokalföreningen att sända representant. Slutligen inbjuds valberedningens ordinarie ledamöter samt ordinarie revisorer.

 

Datum: Förbundsstämma 24 oktober

Tid: 10:00 – 15:00

Var: Zoom

Anmälan: Anmäl ert ombud senast 30 september.

 

Frågor och anmälan: Helene Kindstedt 073-415 77 88, helene.kindstedt@dyslexi.org

 

Webbinar 23 oktober

I samband med Förbundsstämman arrangeras webbinarier på lördagen den 23 oktober med diverse innehåll där alla medlemmar i Dyslexiförbundet är välkomna att delta. Vi återkommer med mer detaljerat program och hur man anmäler sig.

 

Vi ber att få påminna om att följande gäller!

  • Det är viktigt att ni testat att koppla upp er på Zoom före så att ni har fungerande ljud, både mikrofon och högtalare.
  • Skriv ert riktiga namn på ert fönster så ni inte heter något i stil med ”dyslexi ipad4”. Detta är speciellt viktigt för er som ska vara ombud så vi får en rättvis röstlängd.
  • Tänk också på att det är viktigt att ni begär ordet genom att räcka upp handen eller i chattfönstret och att när ni inte har ordet så stäng av er mikrofon.

 

Välkomna!

Förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet

Annonser