Historia: Almedalen 2018

Historia: Almedalen 2018
Vad kan vi göra åt det? Kom till vårt seminarium i Almedalen 4 juli kl. 13.15-14.45.

I en klass på 25 elever är det 5 som inte når målen i svenska i årskurs 3 (dvs var 5:e elev).
Hälften av eleverna med svenska som andraspråk når inte målen i svenska i årskurs 3.

– Klassisk läs- och skrivinlärning bör återföras till alla lärarhögskolor. Idag är lärarutbildningen alltför teoretisk. Den praktiska kunskapen om hur man lär barn att läsa bör alla lärare ha, inte bara speciallärare. Det säger Christina Hellman, lektor i lingvistik och ordförande i Svenska Dyslexiföreningen.

Den 4 juli inledningstalar hon på vårt seminarium i Visby i Högskolans lokaler (F 14).

– Övergången mellan förskola och lågstadium är väldigt viktig. Genom tidig screening kan personalen få indikationer på vilka barn som behöver extra stöd med läsningen. Här behöver många kompetensutveckling. Skolledare och huvudmän kan med fördel vända sig till oss som kan dyslexi, hälsar Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen.

Seminariet arrangeras av Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen.

I panelen medverkar

  • Roza Güclü Hedin (S) Utbildningsutskottet.
  • Mia Sköld (MP), lärare och gruppledare i kommunfullmäktige i Norrköping.
  • Marie Holm (KD) rektor och riksdagskandidat från Örebro.
  • Michael Svensson (M), utbildningsutskottet
  • Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Matilda Gustafsson, Lärarförbundets studentordförande
  • Svante Tidman, Lärarnas Riksförbund, 1:e vice förbundsordförande

Moderator Ylva Bjelle, Dyslexiförbundet

 

Christina Hellman, foto: Ylva Bjelle
Annonser