Historia: Almedalen 2018

Historia: Almedalen 2018
Tisdag 3 juli och onsdag 4 juli har vi fyra seminarier på F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14. Kom och träffa oss där!

Vem krossar jobbdrömmarna?

Idag måste man läsa och skriva i alla jobb. Vad är onödiga hinder och realistiska möjligheter i arbetsmiljön för den som har dyslexi? Det har vi tagit reda på.
Vi visar på möjligheter och smarta tips.
Träffa vårt Arvsfondsprojekt Orden på jobbet i Almedalen!

Kaffe och macka från 8:30, Seminariet börjar 9:00

Personer i panelen:

 • Anna Jensen Naatikka, Förbundssekreterare, IF Metall
 • Lisa Bengtsson, Kommunals 3:e viceordförande
 • Lars Mikaelsson, Förbundssekreterare Transportarbetareförbundet
 • Lisa Gustafsson, IRIS-Hadar tillgänglighets expert
 • Stefan Johansson testledare/forskare Begripsam
 • Ylva Bjelle, Moderator

Tid: 3 juli klockan 8.30-10.15


 

Tidiga insatser till ingen nytta?

Redan i förskolan kan man se vilka barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Enstämmig forskning och internationell praxis visar att tidiga insatser ger bestående positiva effekter. Ändå sätts majoriteten av insatser in först i åk 9. Varför händer ingenting och vad kan vi göra åt det? Är räkna-skriva-läsa-garantin en lösning?

Inledning Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen 
Moderator Louise Belfrage, Svenska Dyslexiföreningen 

Personer i panelen:

 • Helen Öberg (MP), statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin
 • Manuel Cortez Azero, ansvarig för utbildningsfrågor i Miljöpartiets partistyrelse.
 • Gunilla Svantorp (S) utbildningsutskott
 •  Anna Horn Liberal ungdom
 • Marie Holm (KD)
 • Ida Drougge (M), utbildningsutskottet 
 • Maria Caryll, SKL
 • Jan-Erik Andrén, Sveriges Skolledarförbund
 • Johan Törnroth, ordförande i Lärarförbundet Stockholm och ledamot i Lärarförbundet förbundsstyrelse
 • Inger Rålenius, Dyslexiförbundet

Arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen.

Tid: 3 juli klockan 10.30-12.30
 

Lärares kunskap om dyslexi

Alltför få lärare vet hur de ska hantera barn med läs- och skrivsvårigheter.
Är det lärarnas fel? Nej! Lärarhögskolan sviker blivande lärare, genom att inte prioritera läs- och skrivinlärning i utbildningen.
Det råder brist på kontinuerlig kompetensutveckling. Här har skolledare och huvudmän ett uppdrag!
Vi presenterar ett antal åtgärder som skulle leda till omedelbar förbättring.

Inledning Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen 
Moderator Ylva Bjelle, Dyslexiförbundet

Personer i panelen:

 • Roza Güclü Hedin (S)  Utbildningsutskott
 • Mia Sköld (MP), lärare och gruppledare i kommunfullmäktige i Norrköping
 • Marie Holm (KD)
 • Anna Horn Liberal ungdom
 • Michael Svensson (M), utbildningsutskottet
 • Matilda Gustafsson, Lärarförbundets studentordförande
 • Svante Tideman Lärarnas Riksförbund
 • Per-Arne Andersson, SKL

Arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen. 

Tid: 4 juli klockan 13.15-14.45


 

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig! – Seminarium
4 juli kl 15.00 – 16.15 

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals.

På seminariet diskuterar vi information om valet, webbtillgänglighet och demokrati. Vi inleder med en presentation av vad vi hittills kommit fram till. Därefter kommer panelen att få svara på våra deltagares frågor om begriplig text och information. Frågorna har vi spelat in på förhand på video.

I panelen:

 • Gabriella Sandström, Språkrådet
 • Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
 • Ann Ander, Logoped med specialkompetens inom afasi
 • Maria O’Donnell, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Eva Solberg, Moderat politiker
 • Malin Wahlqvist, Post och Telestyrelsen
 • Agneta Gille, Socialdemokratisk politiker

Moderator: Ylva Bjelle

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB och Bjelle Media AB. Projektet stöd av Arvsfonden.

Läs mer på begripligtext.se

 

Hur vet du att du skriver begripligt? – Öppen workshop 
4 juli kl 16.30 – 18.00

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals. 

Under workshopen vill vi öka din medvetenhet om vad som gör texter svåra respektive enkla att läsa och förstå. Vid våra stationer får du ökad självkännedom och bättre förståelse för hur andra läser:

 • Hur läser du? Vi mäter din lässtil med hjälp av en ”eye-tracker”
 • Hur läser andra, till exempel personer med kognitiva svårigheter?
 • Att skriva så att det blir lättare för fler att förstå 
 • Svara på vår enkät om vad som gör en text begriplig för dig 

Vi bjuder på snacks och dricka. 

Medverkande:

 • Begriplig text
 • Begripsam AB
 • Useit AB
 • Tobii Dynavox

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB och Bjelle Media AB. Projektet stöd av Arvsfonden.

Läs mer på begripligtext.se

Kvinna och man som samtalar med varandra under ett panelsamtal. Foto: Ester Hedberg
Bild av paneldeltagare från Dyslexiförbundets seminarier 2015.
Annonser