Dyslexi – Förbannelse eller möjlighet

Dyslexi – Förbannelse eller möjlighet
Hur klarar man sig i skola och arbetsliv om man har dyslexi? Det har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson frågat sig och gjort 40 djupintervjuer med personer som har dyslexi.

20 av de 40 intervjuerna publicerades i boken “Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser” som utkom på BTJ Förlag år 2010. I pdf-filerna här nedanför publicerar vi med författarnas och förlagets tillstånd de resterande intervjuerna.

Föhrer och Magnusson analyserade resultatet av intervjuerna och drog slutsatser i boken “Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter.”

Här nedanför finns några av intervjuerna.

Skribent som kliar sig i huvudet
Annonser