Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp .

En verksamhet som Dyslexiförbundet har är Skrivknuten. Den startade på 1980-talet som ett projekt och lever fortfarande.

I denna film som gjordes till Dyslexiförbundets 25-årsjubileum beskrivs tankarna och dess historia. Det är del två av jubileumsfilmen, som består av fyra delar.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Röster om FMLS Del 1. - Så startade det