fbpx

Syntolkning och uppläst text på TV

Syntolkning och uppläst text på TV

(2014–2016): Projektet handlade om hur man kan göra tillgänglig film och tv. Projektet resulterade i en rapport Rapporten Syntolkning och Uppläst text och två tekniska lösningar, TvTalk och ScreenTalk. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. Det startades av Dyslexiförbundet, och drevs i samarbete med Synskadades riksförbund, Sveriges Television och företaget Tundell&Salmson.