Mediaprojektet

Mediaprojektet

(2007-2010): Projektet En kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande, resulterade i hemsidan www.fungerandemedier.se. Även sidan www.dyslexi.org togs fram. 80 medlemmar filmade, redigerade och arbetade med egna föreningssidor inom portalen.