“Vuxna med dyslexi behöver inte träna på att skriva” 

“Vuxna med dyslexi behöver inte träna på att skriva” 
Forskaren Idor Svensson ser att diktering och AI rättar till texter för den som har skrivsvårigheter. – Du skulle aldrig kunna gissa att det är en person med dyslexi som har skrivit texten, säger han.

Idor Svensson har länge jobbat med forskning om assisterande teknik för personer med dyslexi. AI kommer vara bra för alla som har skrivsvårigheter och tekniken leder till ökad delaktighet, menar han. 

Han och hans forskarkollegor vid Linnéuniversitetet har tidigare låtit personer med dyslexi prata in text med dikteringsverktyg. I de flesta fall blir resultatet längre texter med fler meningar jämfört om de skulle skrivits manuellt. 

Hur kan AI fungera för personer med skrivsvårigheter? Det vill han undersöka i ett nytt projekt. För han ser att personer med dyslexi har stora problem att skriva även när de dikterar text. 

– Texterna blir fortfarande svårläsliga. Personerna upprepar ord i texten och sätter inte ut punkter. De är överlag svårare att förstå eftersom de saknar struktur, säger han. 

Forskargruppen har prövat att skriva in enkla kommandon i ChatGPT tillsammans med texterna som har skrivits av personer med dyslexi. De skrev till exempel: Korrigera den här texten så att den blir läsbar.  

Resultatet blir väldigt bra. 

– Du skulle aldrig kunna gissa att det är en person med dyslexi som har skrivit den. 

Han tycker inte att vuxna som har dyslexi ska träna på att skriva. Istället bör de lära sig använda assisterande teknik. När de vuxna med dyslexi skriver för hand lägger de all energi på bokstäverna och deras kreativitet försvinner. 

– Texterna blir milsvid bättre med diktering och AI än vad de skulle varit annars, hur mycket personerna än tränar. 

Han tar också lätt på kritiken om att personerna som använder AI inte har skrivit texten själv. ChatGPT rättar bara till felen, precis som annan assisterande teknik gör, säger han. 

Text: Sara Rydin 

FAKTA 

AI är en förkortning för ‘Artificiell intelligens’. AI är ett samlingsnamn för all teknik som försöker göra sådant som vi kan göra, till exempel:  

• lära sig saker av tidigare erfarenheter 

• förstå naturligt språk 

• lösa problem 

• dra slutsatser och sammanfatta. 

ChatGPT är ett AI-verktyg som är gratis att använda. 

På openai.com/chatgpt kan du ladda ner appen eller använda verktyget direkt i webbläsaren. Texten på hemsidan är på engelska men du kan även skriva och få stöd i AI:n, på till exempel svenska eller tyska. Skapa ett konto. 

Exempel på kommandon i ChatGPT:  

• “Korrigera den här texten:” och klistra in din text. 

• “Sammanfatta den här texten:” och klistra in en lång text som du vill läsa. 

Man med glasögon. Till höger fönster för ChatGPT.
Annonser