“Vi måste fokusera på det tidiga stödet”

“Vi måste fokusera på det tidiga stödet”
Regeringen har genomfört många förändringar i skolan. Men moderaten Tomas Tobé menar att det saknas fokus på tidiga insatser.

–Vi måste bli bättre på att tidigt hitta de barn som behöver stöd. Vi har en vänta och se mentalitet i Sverige. Många hinner tappar både motivation och självförtroende innan de får hjälp, säger Tomas Tobé, ordförande i riksdagens Utbildningsutskott.

Efter ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i somras fick han kraftig kritik av kollegor från både alliansen och oppositionen. I inledningen till artikeln stod att han ville mognadstesta alla sexåringar i Sverige, och det väckte motstånd. Men den som läser vidare förstår att Tomas Tobé är ute efter det som dyslexirörelsen efterfrågat i många år – tidig upptäckt och tidiga insatser.

Redan idag finns det många skolor och kommuner som arbetar på ett bra sätt med att hitta och stödja barn som av olika anledningar har särskilda behov. Men det ser väldigt olika ut på olika håll i landet. 

– Bäst vore om vi fick till ett nationellt standardiserat test som genomförs redan på vårterminen i förskoleklassen, säger Tomas Tobé.

Medelålders mörkhårig man mot vit bakgrund.
Pressbild Tomas Tobé (m), ordförande i riksdagens Utbildningsutskott.
Annonser