Verktygen som hjälper dig att läsa och skriva

Verktygen som hjälper dig att läsa och skriva
Dyslexiförbundet vill att alla ska lära sig läsa och skriva. Vi vet att det finns bra metoder. Men det är inte tillräckligt för alla. Trots bra träning fortsätter vissa att läsa långsamt och stava fel. För dem kan digitala hjälpmedel göra det lättare att läsa och skriva.

I det här numret av Läs & Skriv fördjupar vi oss i några av de vanligaste digitala hjälpmedlen, eller verktyg som de också kallas. Du kan använda dem i skolan, på arbetet eller fritiden. Det handlar framförallt om program för dator, surfplatta eller mobil. Vi tar också upp en kamera att fästa på glasögonbågen. För artiklarna har vi intervjuat flera användare om vad de tycker om sina hjälpmedel.

Det finns många andra verktyg som också kan hjälpa dig som har svårt att läsa och skriva. Till exempel:

  • Läspennor.
  • Stavningskontroll i ordbehandlaren.
  • Uppläsning av text eller för tal  till text i ditt ordbehandlingsprogram, din dator, surfplatta eller mobil.
  • Integrerad uppläsning av texter på webbplatser.
  • Tal- och ljudbokstjänster.
  • Digitala läromedel.
  • Verktyg för att lära sig läsa  och skriva. Några av dessa återkommer vi till i kommande nummer av tidningen.
     

Hur får du tillgång till digitala verktyg?

Verktygen vi skriver om här kostar pengar. Det finns verktyg som är integrerade i din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Dessa fungerar ofta riktigt bra och kostar inget extra. På sidan 7 tipsar vi om en gratis app för IOS. 

Om du studerar:

På grund- och gymnasieskola ska skolan se till att du (eller ditt barn) får tillgång till de verktyg som behövs. Det står i Skollagen. Det ska inte behövas en diagnos. Men det är viktigt med en utredning som ringar in vad svårigheterna beror på. Den kan göras av logoped eller någon med specialpedagogisk kompetens.

Vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in eller komplettera utbildning från grundskolan eller gymnasiet. Du har rätt till stöd och verktyg om du har en funktionsnedsättning. Det kan krävas diagnos. Kontakta utbildningen i god tid.

Universiteten och högskolorna har samordnare för studerande med funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ofta finns studieverkstäder med datorer som är utrustade med olika digitala verktyg. På många håll kan du som registrerad student ladda ner verktyg som skolan har licens på.

Om du söker arbete, är nyanställd eller har lönebidrag: Arbetsförmedlingen kan ge bidrag till arbetshjälpmedel som du behöver för att klara av att utföra dina arbetsuppgifter. Bidraget kan ges till dig eller till din arbetsgivare.

Om du är anställd: Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till nödvändiga arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

Privat: I vissa regioner kan personer med läs- och skrivsvårigheter få digitala verktyg av logoped, men det ser olika ut i olika regioner.

Text och bild: Ester Hedberg

 

Kvinna med hörlurar och mobiltelefon i handen.
Annonser