fbpx

Verktyg som gör läsningen lättare

Verktyg som gör läsningen lättare
Många med dyslexi föredrar att ta till sig texter genom att lyssna istället för att läsa traditionellt. Genom tjänsten Legimus erbjuder Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) lån av talböcker till alla med lässvårigheter. Men i vardagen möter vi andra texter som behöver läsas.

Då kan det vara enkelt och smidigt med en talsyntes som bygger på OCR-teknik som både kan läsa digitaltest och text tryckt på papper. OCR-tekniken omvandlar den tryckta texten till digital text som talsyntesen kan läsa upp.

Här presenterar vi sex läsverktyg som kan vara till hjälp. Priser som anges är ungefärliga och inklusive moms.

AppWriter 

Vad är det? Ett läs- och skrivverktyg med talsyntes som läser upp alla sorters texter. Medföljande markör visar var du är i texten. Du kan anpassa läshastigheten. OCR-teknik. Ordförslag och rättstavning när du skriver. Stödjer Android, iOS, Mac, Windows och Chrome OS.

Prisnivå: 250–500 kronor per år och språk. Säljs framför allt till skolor och kommuner på licens.

OrCam MyReader 2  

Vad är det? En liten kamera som fästs med magnet på glasögonbågen. Den läser upp text med hjälp av OCR-teknik.

Prisnivå: ca 45 000 kr. Det är vanligt att man får verktyget genom Försäkringskassan.

Claroread

Vad är det? ClaroRead är en talsyntes som läser upp alla sorters texter. OCR-teknik. Medföljande markör visar var du är i texten. Programmen fungerar på PC- och Macdatorer, Chromebooks och med webbläsaren Microsoft Edge.

Prisnivå: Claroread 500–750 kronor. Det finns även skollicens.

IntoWords  

Vad är det? Ett läs- och skrivverktyg med stavningshjälp och ordförslag. OCR-teknik ger uppläsning av all sorts text. Medföljande markör visar var du är i texten. Programmet stödjer arbete online på Ios och Android, samt Google Chrome och Microsoft Edge. På Windows PC fungerar programmet offline.

Prisnivå: 1500–2000 kronor. Licenspaket för fler användare.

TorTalk 

Vad är det? En talsyntes som läser upp både digital och tryckt text. Fungerar på Mac- och Windowsdatorer, Ios och Android. OCR-teknik. Medföljande markör visar var du är i texten.

Prisnivå: 2000–2500 kronor i engångskostnad eller abonnemang för 50–250 kronor per månad. Appen kostar 10–50 kronor per månad. Det finns paketpriser för flera användare.

Seeing AI

Vad är det? En alldeles ny gratis-app från Microsoft för Iphone/Ipad. Den läser upp text på svenska, men det går enkelt att välja mellan olika språk. Den saknar medföljande markör. Förutom att läsa text kan appen bland annat läsa av streckkoder, tolka bilder och känna igen människor. Den finns ännu bara för Ios. Laddas ner från Appstore.

Prisnivå: Kostnadsfri

Vill du läsa mer om olika verktyg för att läsa och skriva?

Du hittar vår applista här.

Text: Sara Rydin

""
Logotyper för Seeing AI, IntoWords, AppWriter, Orcam Myreader 2, Claroread och Tortalk.
Annonser