”Varenda kotte behövs”

”Varenda kotte behövs”
Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland de arbetssökande. Men Sven Otto Littorin menar att alla kommer att behövas på arbetsmarknaden.

10 procent av Sveriges befolkningen uppger att de har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Bland alla inskrivna på arbetsförmedlingen är siffran 23 procent. Regeringen har bland annat satsat mer pengar på lönebidrag. Men lönebidragen konkurreras ut av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

I februari ordnade Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet en konferens om hur fler personer med funktionsnedsättningar ska få jobb. Namnet på konferensen var ”Lika villkor för alla på arbetsmarknaden”. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin var en av talarna.

– Vi får inte stänga ute någon från arbetsmarknaden, allra minst de som har en funktionsnedsättning av något slag. Rent ekonomiskt kan vi inte agera annorlunda heller. Vi kommer att behöva varenda kotte på arbetsmarknaden framöver; fler måste jobba mer och längre.

Foto: Pawel Flato

Bild på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, Foto: Pawel Flato
Bild på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, Foto: Pawel Flato
Annonser