Universitet tar bort anteckningsstöd – satsar helt digitalt 

Universitet tar bort anteckningsstöd – satsar helt digitalt 
Umeå universitet håller på att fasa ut anteckningsstöd och ersätta det med digitala verktyg.

Anteckningsstöd innebär att personer med läs- och skrivsvårigheter får hjälp av en medstudent som tar anteckningar från föreläsningar och delar med sig, mot ersättning från lärosätet.

Nu ska studenterna istället få en inspelningspenna med ljudupptagning, så kallad dikteringsfunktion.  

Det var mycket tryggare med en medstudent, tycker en student som Läs & Skriv har haft kontakt med. Studenten är dessutom orolig att meningarna inte formuleras korrekt i digital ljudupptagning. 

Universitetet svarar såhär: 

“Umeå universitets ambition är att studenter med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utföra sina studier så självständigt som möjligt utan beroende från andra. De tekniska och digitala hjälpmedlen ger också studenten större inflytande att själv avgöra vilken information som är relevant för den egna kunskapsinhämtningen oberoende av andra personer.” 

TILLÄGG, publicerat den 21 december 2023:

Efter att artikeln publicerats har Umeå universitet meddelat följande till Läs&Skriv:

“Vissa studenter som har behov av andra former av anteckningsstöd som exempelvis medstudent kan även fortsättningsvis få denna stödform parallellt med tekniska och digitala hjälpmedel. Vid beslut och rekommendation om stöd görs individuella bedömningar av den enskilde studentens behov av kompensatoriska åtgärder.”

De studenter som har kontaktat Skrivknuten har med andra ord fått fel information. Det kan löna sig att kontakta universitetet igen för att styrka sina behov av anteckningsstöd från en medstudent.

Text: Marja Beckman 

Hand som antecknar i skrivblock med mobilen bredvid.
Foto: Moinzon/Pixabay  
Annonser