fbpx

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris
Professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019. Ulrika Wolffs forskning handlar främst om hur man kan få barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa bättre och värdet av tidiga insatser.

I pressmeddelandet från Natur & Kultur kan man läsa:

– Natur & Kultur delar ut Ingvar Lundbergpriset för att ta ett humanistiskt samhällsansvar. Ulrika Wolffs mångsidiga forskning kring läs och skrivutveckling och hur man kan få barn med dyslexi att läsa bättre är lika vetenskapligt välgrundad som den är praktiskt relevant, säger Ann-Charlotte Smedler, ordförande i juryn till Ingvar Lundbergpriset och styrelseledamot i stiftelsen Natur & Kultur.

Juryns motivering:
Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Ulrika Wolff Foto: Frida Winter/ Natur & Kultur
Ulrika Wolff Foto: Frida Winter/ Natur & Kultur
Annonser