Ulla Föhrer vann Dyslexipriset 2018

Ulla Föhrer vann Dyslexipriset 2018
Logopeden Ulla Föhrer tog emot Dyslexipriset 2018 på Dysleximässan i Karlstad. På delad andra plats kom Daniella Heljeved och Catharina Åkerman.

– Jag är rörd, sa Ulla Föhrer när hon mottog vinstchecken på 25 000 kronor. Jag tycker om att jobba med Dyslexiförbundet. Ni är mina vänner och riktiga fighters.

 

Utdrag från juryns motivering

Ulla Föhrer får priset för sitt långvariga och banbrytande engagemang inriktat på unga och vuxna med dyslexi / läs- och skrivsvårigheter. I sin profession som logoped tog hon tidigt initiativ till att utbilda sina kolleger om dyslexi. Det var en tid då logopeder betraktades som “främmande fåglar” i skolans värld. Somliga ansåg att logopeder inte hörde hemma i skolan.

Tillsammans med Elisabeth Reslegård arrangerade hon under ett antal terminer en mängd mycket välbesökta föreläsningar på ABF-huset i Stockholm. Under dyslexikampanjen 1996 / 97 fick den yrkeskompetens Ulla Föhrer hade som logoped stor betydelse, och som styrelseledamot i svenska Dyslexiföreningen fortsatte hon arbetar för frågan.

Efter kampanjen genomförde Ulla Föhrer, tillsammans med kollegan Eva Magnusson, en serie djupintervjuer med 40 personer med dyslexi. Hur deras liv varit, från tidig ålder upp i vuxen ålder och arbetsliv. Ett banbrytande arbete, som pågår ett osentimentalt sätt ger röst åt dem som har dyslexi.

Ett grundarbete som landade i riktiga slutsatser, som inspirerat till fortsatt arbete i Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet.

Ulla Föhrer har med sin gärning visat att logopedens kompetens är naturlig, självklar och viktig, i både skola och arbetsliv.

Text: Ylva Bjelle 

 

Bild från prisutdelningen med Ulla i mitten av bilden, med prischecken i handen.
Annonser