Två språk ger bättre komihåg

Två språk ger bättre komihåg
På Örebro universitet bedrivs forskning om språk, minne och kognition. Studier visar att det finns vinster med tvåspråkighet.

Det har länge varit känt att vi både tänker och lär oss bättre om vi får använda vårt modersmål. Annan forskning har kommit fram till att tvåspråkighet kan förbättra vår tankeverksamhet, och till och med förbättra arbetsminnet.

– Kanske kan det vara en fördel att vara tvåspråkig när man har dyslexi, säger psykologiforskaren Reza Kormi-Nouri. Det vill vi titta närmare på.

Doktoranden Maria Larsson ska testa 400 enspråkiga och tvåspråkiga barn. I gruppen ska det finnas både barn med dyslexi och utan.

Från L&S 2010 nr 2.

Maria Larsson och Reza Kormi-Nouri  Bild Eva Hedberg
Maria Larsson och Reza Kormi-Nouri Bild Eva Hedberg
Annonser