“Tro på er själva”

“Tro på er själva”
-Du som är elev, tro på dig själv. Du kan, även om du har dyslexi. Också läraren måste visa tilltro. Det menar Gro Granqvist och Louise Lindqvist i Mount Dyslexi.

Gro Granqvist och Louise Lindqvist från Mount Dyslexi föreläste och ställde ut under Dysleximässan i Jönköping 2012. De menar att det viktigaste läraren kan göra är att visa förståelse och ha tilltro till eleven. Och eleven måste tro på sig själv, och våga använda de hjälpmedel och den hjälp som finns att få. 

Play Video
Annonser