Tips och verktyg för dig som har dyskalkyli

Tips och verktyg för dig som har dyskalkyli
Det finns gott om verktyg som kan underlätta läsning och skrivning. Men det finns inte alls lika många verktyg för den som har dyskalkyli. Den som har dyskalkyli kan förutom matematiksvårigheter också ha problem med till exempel logik, tid och rymd. Men det kan skilja mycket från person till person. Här har vi samlat strategier och verktyg som kanske kan vara till hjälp för dig som har dyskalkyli.

Tid

Att ha gott om tid är viktigt vid dyskalkyli. Be om extra tid i skolan eller på arbetet, när du ska lösa uppgifter som blir svåra på grund av din funktionsnedsättning. Sviker din tidsuppfattning kan du sätta alarm på mobilen, eller använda ett tidshjälpmedel som en Time timer klocka. Om det är svårt att omvandla mellan digital och analog klocka kan det vara bra att ha en som visar tiden på båda sätten.

Lathundar

En lathund är en lista över sådant som kan vara svårt att komma ihåg, till exempel matematiska begrepp eller formler. Komplettera generella lathundar med egna personliga, där du skriver med egna ord skriver upp sådant som just du kan ha svårt att lära dig utantill.

Träna grunderna i matematik 

Genom att göra matematiken mer konkret kan det bli enklare att förstå och komma ihåg. Låt till exempel fysiska saker representera olika enheter, en legobit för tiotal och en sten för ental. Två legobitar och fyra stenar blir då 24.

Antalsuppfattning och mängduppfattning är viktigt i den grundläggande matematiken. Och det är också viktigt att veta hur olika tal förhåller sig tillvarandra. Här är fyra verktyg som kan vara till hjälp när du tränar:

  • Tallinjen. Med tallinje kan du träna din taluppfattning, talens ordning och positioner. Köp eller gör en egen. Var på linjen ska talen placeras ut? I vilken ordning kommer de? Hoppa fram och tillbaka mellan talen, med fem steg, tio steg etcetera.
  • Mappia multi (Gratis för Ios och OS, finns att köpa som fysiskt material). Figurer representerar siffrorna. Det visuella stödet gör det lättare att lära sig talen 1 till 100 och multiplikationstabellen.
  • Nomp (Gratis för Ios). Övningsapp i matematik. Appen har talsyntes.

Några verktyg som kompenserar 

  • Photomath (Gratis, men köp i appen, Ios och Android). Med appen kan du skanna in matematiska problem. Appen bryter ner problemen och visar alla steg i uträkningen.
  • Socratic by Google (Gratis för Android och IOS). Om du känner dig bekväm att prata på engelska så kan du ställa din matematik- eller vetenskapsfråga till appen. Den tolkar din fråga och gör uträkningen åt dig samtidigt som den också förklarar.
  • All-In-One Calculator (Gratis, men köp i appen, Android och snart Ios). I appen kan du göra all världens omvandlingar, för att nämna några; hastighet, tid, längd, temperatur och vikt. Appen är på engelska.
  • Onlinekalkylatorn (Gratis på webben). Svensk hemsida för omvandlingar. (onlinekalkylatorn.se/omvandla)
  • Procenträknare (Gratis på webben). Svensk sida där du kan få hjälp att räkna ut procent. (www.raknare.net/matematik/rakna-ut-procent)

Text: Sara Rydin & Ester Hedberg

""
Appar kan vara till hjälp. En bok som kan vara till hjälp är Matteverktyg av Ann-Louise Ljungblad (Studentlitteratur).
Annonser