Tänk rätt så minns du bättre!

Tänk rätt så minns du bättre!
Har du svårt att minnas det du läser eller hör? Det är du i så fall inte ensam om. Ett råd vid all inlärning är att tänka på vad du gör medan du gör det

–Det låter självklart, men väldigt ofta när vi läser så tänker vi på någonting annat, säger Anna Tebelius Bodin, pedagog som föreläser och skriver böcker om inlärning och motivation.
   Istället för att fokusera på det vi gör vandrar tankarna iväg. Vi funderar på hur lång boken är? Eller på vad som ska hända under rasten? Kanske tänker vi att vi ska upprepa läsningen, men risken är då att man fortsätter slarva.
   Effektiv inlärning kan gå till så att man först läser ett stycke (med ögon eller öron). Sedan lägger man undan texten och återberättar innehållet muntligt för en annan person som också kan ställa följdfrågor.
   – Man måste reflektera över vad man läser eller hör, och hela tiden ställa sig frågor om betydelsen. Läser du om motioner i Riksdagen, försöka då göra dig en bild av vad en motion är. Är det ett fysiskt brev eller ett e-post- meddelande? Vem skickas motionen till?
   Det du läser eller hör ligger bara tillfälligt i arbetsminnet, cirka 30 sekunder hos vuxna och kortare tid hos barn. För att skapa ett varaktigt minne, måste du koppla ihop verkligheten och texten genom reflexionen.

Ibland måste vi ta till knep för att memorera namn, siffror eller ord på andra språk. Namnet på Mongoliet huvudstad låter nästan som ”Ulla bakar”. Men för att också minnas namnet måste du sätta in det i ett sammanhang. Det kan du till exempel göra genom att förbereda ett föredrag i ämnet, menar Anna.
   Lärare låter ibland barn läsa högt i tron att det underlättar inlärningen för alla. I själva verket passar högläsning bara för de som hjälps av det extra sinnesintrycket som hörselminnet utgör. För andra kan själva högläsningen ta så mycket mentalt utrymme i anspråk att det blir en stor ansträngning att dessutom minnas vad man har läst. Den som läser genom att lyssna på upplästa texter riskerar att tappa tråden när ögon och uppmärksamhet gärna vandrar iväg. Annas bästa tips för att minnas det man öronläser är att rita det som man hör. Det behöver inte vara några mästerverk – det hinner man inte – bara en snabb teckning av det första man kommer att tänka på, något som illustrerar olika delar av texten.

– Poängen är inte att teckningarna ska bli en fin tankekarta, utan att läsaren ska hålla sig aktiv och tänka kring det som hen har hört, avslutar Anna.

 

Text: Sara Rydin

Annonser