Stöd för tidig upptäckt!

Stöd för tidig upptäckt!
Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.

Från och med den 1 juli 2016 bli materialet obligatoriskt för huvudmännen. Fram till dess kommer Skolverket att ta emot synpunkter på bedömningsstödet.

För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till Skolverkets bedömningsportal.

Källa: Skolverket

Bifogade länkar:
Stöd för tidig upptäckt!
Annonser