Stöd i skolan, läxhjälp, vuxenutbildning, och hjälpmedel – vad lovar partierna inför valet 2014?

Stöd i skolan, läxhjälp, vuxenutbildning, och hjälpmedel – vad lovar partierna inför valet 2014?
Valmanifesten för riksdagspartierna ger ett fåtal konkreta löften i frågor som är aktuella för Dyslexiförbundet FMLS medlemmar. Läs sammanställning utifrån fyra viktiga frågor.

Dyslexiförbundet FMLS har tittat på riksdagspartiernas valmanifest utifrån vad de säger om fyra områden: speciallärare/specialpedagoger och särskilt stöd i skolan, läxhjälp för elever, vuxenutbildningen och hjälpmedel.

 

Speciallärare, specialpedagoger och särskilt stöd

Miljöpartiet vill anställa fler speciallärare och specialpedagoger för att alla elever ska bli sedda. Partiet anser att det är viktigt att ge särskilt stöd tidigare än idag, då mest särskilt stöd ges i nionde klass. De vill också att läraren ska kunna ordinera extra stöd, för att undvika byråkrati.

Socialdemokraterna vill anställa fler speciallärare och specialpedagoger under lågstadiet, för att hjälpa elever med behov av särskilt stöd.

Alliansen vill anställa fler speciallärare, för att ge elever mer tid med skickliga lärare.

 

Läxhjälp

Socialdemokraterna vill att alla elever ska ha rätt till läxläsning, men att skattesubvention för privat läxhjälp ska tas bort.

Alliansen vill att kommuner och fristående huvudmän ska vara skyldiga att ge läxhjälp till alla elever.

 

Vuxenutbildning

Miljöpartiet vill bygga ut Komvux eftersom alla ska ha rätt att förändra sin karriär under livet.

Socialdemokraternavill genomföra ett kunskapslyft för unga som saknar gymnasieutbildning. Där ska ingå nya platser i yrkeshögskolan och i vuxenutbildningen. De vill också inrätta ett permanent Yrkesvux.

Alliansen vill höja studielånen och ger fler platser till Yrkesvux.

Sverigedemokraterna vill ha fler platser inom Komvux och yrkeshögskolan, för att stödja omställning i arbetslivet.

 

Hjälpmedel i skola och arbete

Centerpartiet anger i sitt egna valmanifest, att de vill stärka användningen av moderna digitala hjälpmedel i undervisningen, för elever som inte når kunskapsmålen.

Vänsterpartiet vill att det ska bli enklare att förskriva hjälpmedel till människor i arbete.

Sverigedemokraternasäger att de vill satsa på nya tekniska hjälpmedel, i det stora hela.

 

Val i vallokal
Val i vallokal
Annonser