Stöd för att bedöma läsutveckling

Stöd för att bedöma läsutveckling
Från 1 juni nästa år måste skolorna använda bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs ett. En hjälp för skolan att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd.

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om obligatoriskt bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs ett i alla skolformer. 

”Bedömningsstödet är ett material som ska hjälpa lärarna att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik eller i läs- och skrivutvecklingen i svenska eller svenska som andraspråk. Det ska även användas för att upptäcka elever som har kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver extra utmaningar.”, skriver Skolverket på sin hemsida. 

 

Bild på ett barn som läser.
Bild: Eva Hedberg
Annonser