Skolval ger inte bättre resultat

Skolval ger inte bättre resultat
Delrapport om svenska skolan visar på problemen i svenska skolan. Rapporten från OECD presenterades 2 december 2014.

Kritiken i den internationella rapporten från OECD var kanske inte oväntad, med tanke på debatten som har varit om den svenska skolan de senaste åren.

Några av punkterna som OECD:s utredare tog upp under presskonferensen där rapporten presenterades var:

  • De sämsta eleverna i svenska skolan blir fler. Färre elever presterar riktigt bra.
  • Många svenska elever kommer sent till skolan eller uteblir helt.
  • Internationella jämförelser visar att skolval i sig inte leder till bättre resultat i skolan.
  • Elevernas problem i skolan måste fångas upp tidigare än idag.
  • Skolan och samhällets förväntningar på elevernas prestationer och resultat måste öka.
  • Sverige måste klargöra vem som egentligen har ansvaret för resultat och förbättringar i skolan.
  • Sverige behöver fokusera på att mäta förbättringar i skolan, kontinuerligt över tid. Målen behöver vara långsiktiga.
  • Skolan behöver kollegialt lärande.
  • Läraryrket behöver stärkas.

Presentationsmaterial från rapporten hittar du genom länken i länklistan.

 

Skolval ger inte bättre resultat
Annonser