Sent stöd är diskriminering

Sent stöd är diskriminering
Skolans huvudman ska sätta in stöd till elev med funktionsnedsättning inom rimlig tid. Försent stöd innebär " bristande tillgänglighet ".

Hovrätten (och Högsta domstolen) har slagit fast att en kommun har gjort sig skyldig till diskriminering eftersom den inte har gett en elev stöd i tid.

Om man behöver stöd i skolan för att nå målen i ett visst ämne, har man rätt att få det enligt skollagen.

Julia Svenssons familj har anmält skolan två gånger till Skolinspektionen. Det har Sydsvenskan skrivit om.
Sedan har de stämt kommunen för bristande tillgänglighet. Då fick det hjälp av en antidiskrimineringsbyrå – “Malmö mot diskriminering”. De har fått rätt i både tingsrätten och hovrätten. Domstolen slog fast att det tog för lång tid att utreda stödbehoven och att det sattes in för sent. Högsta domstolen tar inte upp fallet, vilket betyder att hovrättens dom gäller.
Kommunen ska betala 20.000 kronor till Julia Svensson. 

Källa: DN, Sydsvenskan och Elevens rätt

Annonser