Satsning på de tidiga åren i skolan i vårbudgeten

Satsning på de tidiga åren i skolan i vårbudgeten
Vårpropositionen 2014 är en skolsatsning. Regeringen satsar på ett utökat läslyft, ett särskilt lågstadielyft, tioårig grundskola och förstärkning av förskolan.

I vårpropositionen 2014 betonas vikten av mer kunskap i skolan, som grund för en högre sysselsättning och en bättre kvalitet i den högre utbildningen. Regeringen anser att reformarbetet i skolan sedan 2006 har varit bra, men att det är viktigt att fortsätta arbetet. Skolan får därför cirka 3,8 miljarder kronor extra 2015. Summan ökar successivt till cirka 6,9 miljarder år 2018. Några av de viktigaste satsningarna är:

Läslyftet! Mer pengar ska föras till Läslyftet så att alla lärare får möjlighet att lära sig hur man arbetar med läsförståelse inom sina respektive ämne. Utökningen av Läslyftet ligger helt i linje med vad Dyslexiförbundet FMLS ville. Följ länken i länklistan för att läsa mer om förändringarna i Läslyftet.

Förskolan ska förstärkas. Förskolorna får extrapengar för att se till att barngrupperna blir mindre, antalet platser på förskollärarutbildningen ska öka permanent, samtidigt som förskollärarna får fortsatt kompetensutveckling.

Tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder är under utredning. Förskoleklassen görs om till en ny årskurs 1, med mer lärarledd undervisning. Förskollärarna får möjlighet till fortbildning och behörighet för att undervisa i grundskolans årskurs 1-3.

Utredningen ska också titta på om elever i grundskolans sista år, som inte når behörighet för gymnasieskolan, ska få förlängd skolplikt med 1 år. Elever som riskerar att inte nå målen, ska också få möjlighet till läxhjälp i årskurserna 6-9, samt sommarskola efter årskurs 8.

Regeringen vill genomföra ett lågstadielyft med början 2015. Mindre grupper, ökad lärartäthet, större möjlighet till halvklassundervisning och fler speciallärare, är förslag på förbättringar som kan göras i lågstadiet. Fler lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt fler speciallärare ska utbildas för att göra förbättringarna möjliga.

Ett nytt kunskapsmål ska också sättas upp i årskurs 1: Skolan ska se till att alla elever kan läsa och förstå enklare texter.

Övrigt: Nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk ska få mer stöd i skolan. Lärare ska få mindre administrativt arbete. Betyg införs redan i årskurs 4, samtidigt som individuella utvecklingsplaner inte länge blir obligatoriska.

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt ( Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet)
Statsminister Fredrik Reinfeldt ( Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet)
Annonser