Så kan föräldrar hjälpa sina barn med dyskalkyli

Så kan föräldrar hjälpa sina barn med dyskalkyli
Logopeden Markus Björnström handleder lärare kring dyskalkyli. På Dysleximässan föreläste han om vad både lärare och föräldrar kan göra för att stötta barn med dyskalkyli. Här får du hans fem bästa tips för hur du som förälder kan hjälpa ditt barn som har räknesvårigheter.

1. Ge hopp och stöd, men bedriv inte undervisning, den ska skolan stå för. 
2. Upptäck gärna smartphone tillsammans; planera, navigera, hantera pengar och strukturera elevens dag.  
3.  Ge lärare beröm, för det är svårt att skälla någon bättre. 
4. Håll isär din egen skolupplevelse för länge sedan och ditt barns upplevelse idag. 
5. Håll koll på dina känslor. Oro och affekt smittar lätt från vuxen till barn. 

I skolan finns ofta kunskap om hur man ska upptäcka barn med räknesvårigheter, men problemet är att det inte alltid arbetas strukturerat med frågan, enligt Marcus.  

Här följer några av hans tips till skolorna: 

1. Planera vilka åtgärder skolan ska sätta in för de elever som fångas upp i en screening, innan själva screeningen startar.  
2. Låt ämneslärare och resurslärare byta arbetsuppgifter ibland.   
3. Låt skolans förstelärare hoppa in som vikarie. 
4. När skolan har elevens val, gör då matte obligatoriskt för de som har det behovet. 
5. En engagerad förskollärare kan fånga upp barn som inte visar intresse för numerisk information, till exempel att dela frukten eller att duka till rätt antal personer.  

– Numicon är ett av de bästa hjälpmedel vi har för att hjälpa elever med stora räknesvårigheter. Här kan man känna på jämna och ojämna tal, sa logopeden Markus Björnström från Språkzonen AB, som föreläste om dyskalkyli.  

Text: Ylva Bjelle

Logopeder Markus Björnström står framför ett fönster med utsikt över en älv. Foto Ylva Bjelle
Markus Björnström. Foto: Ylva Bjelle
Annonser