Så här läser du texter digitalt

Så här läser du texter digitalt
Vill du öronläsa en e-bok eller en talbok? Eller en pdf eller det som står på en hemsida? Att hitta bra sätt att få digitala texter upplästa kan vara svårt. Läs&Skriv reder ut begreppen.

På datorn

En fördel med att läsa på datorskärm är att du lätt kan följa med i texten samtidigt som du lyssnar. Mac har en inbyggd skärmläsare VoiceOver som fungerar för alla filer på datorn. I PC kan du använda skärmläsare för nyare Officeprogram.

Exempel på program för uppläsning i datorn är:

TorTalk är en talsyntes som är anpassad för personer med dyslexi. Den läser upp det som användaren vill på datorskärmen.

ClaroRead Anywhere är en webbaserad talsyntes som kan läsa upp de dokument och bilder du laddar upp. På sid 3 kan du läsa om den som medlemsförmån. Microsoft Edge och Google Crome är exempel på program som läser upp innehållet på hemsidor. Vill du läsa talböcker så kan du till exempel använda gratisprogrammen Amis för Windows eller Olearia för Mac. Har du ett Legimus-konto eller om din skola har licens hos Inläsningstjänst så kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare. Många program för uppläsning av text på dator är dyra, men i faktarutan nedan kan du läsa om några gratisprogram.

Mobila enheter

I surfplattor och smarta telefoner kallas programmen appar. De är oftast betydligt billigare än program till datorer. Många appar finns i en fullständig och en förenklad version. Den förenklade versionen innehåller inte alla funktioner och är vanligtvis gratis eller mycket billig, men är ofta bra nog. Exempel på appar som fungerar i de flesta enheter:

Legimus läser upp talböcker (och taltidningar) direkt över nätet. Du kan också ladda ner och läsa utan internetuppkoppling. Inläsningstjänst har en app som läser upp skolböcker. Krävs att skolan eller kommunen har licens.

IntoWords fungerar i Google Crome och i Office 365, samt som app till iPad/Android. Läser upp de flesta dokument och text i bilder.

Skolstil 2 används i många skolor. Eleven klistrar in eller skriver in text i ett fönster och programmet läser upp bokstav för bokstav, ord för ord och slutligen hela meningen.

AppWriter finns för Android, Iphone  och iPad och läser upp vanliga dokumentformat samt pdf:er.

iPhone, iPod och iPad

iOS (iPhone, iPod och iPad) finns funktionerna Läs upp skärm och Läs upp markering som du aktiverar i inställningar.

Claro Speak läser de flesta dokument och kan även läsa text från bilder som du tar. Genom att köpa ett OCR-tillägg så kan man även få pdf:er upplästa.

Claro Scanpen läser upp text som du fotograferar av.

Read2Go läser upp talböcker och VoiceDream e-böcker.

Android

På enheter med Android måste du själv köpa talsyntesrösten, exempelvis Acapela TTS voices eller SVOX. Den inbyggda svenska rösten på Android är tyvärr än så länge av allt för dålig kvalitet. Ett enkelt gratisprogram som klarar de flesta filer är NaturalReader Text to Speech. Programmet Tala urklipp för Android är också gratis. Talböcker kan du läsa med Material Audiobook Player och e-böcker i Google Crome kan du läsa med OribiSpeak.

Gratis läsverktyg

I skolan: Grund och gymnasieskolan ska ge eleven verktyg att använda under lektionstid. Många skolor har licenser så att alla elever kan använda program/appar.

Barn hemma: Bärbar dator eller surfplatta som skolan lånar ut får du ofta också använda för skolarbete i hemmet. Om skolan inte ger dig de verktyg du behöver hemma kan du ansöka om bidrag från exempelvis Majblomman.

Vuxna hemma: Genom logoped kan du i många landsting få utredning och i vissa fall förskrivs digitala verktyg. Jobbet: Försäkringskassan, eller i vissa fall Arbetsförmedlingen, kan hjälpa dig med digitala verktyg.

Universitet: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan du tillhandahålla EasyReader (Windows) eller ReadHear (iOS). Vissa universitet tillhandahåller andra verktyg.

Låna talböcker gratis 

En talbok är en inläst bok framtagen för personer med läshinder. Du kan låna talböcker gratis från biblioteket. Vänd dig till en bibliotekarie så får du hjälp. Som student frågar du efter inlästa kurslitteratur på lärosätets bibliotek. Skolelever ska få inlästa läromedel från skolan.

Text: Sara Rydin

Annonser