Så finansierar du dina förlängda studier

Så finansierar du dina förlängda studier
Föräldrar har ansvar för sitt barns försörjning tills dess barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet. Som längst kan plikten sträcka sig till dagen då ungdomen fyller 21 år. Den förlängda försörjningsplikten kan vara en tung börda för föräldrar med knapp ekonomi.

Unga med läs-, skriv- och räknesvårigheter behöver ofta längre tid på sig än andra för att bli klara med grund- och gymnasieskolan. Samtidigt visar studier att föräldrar till barn med funktionsnedsättning överlag har sämre ekonomi än genomsnittsfamiljen. Det beror bland annat på lägre inkomster från arbete och en högre grad av sjukskrivning. Det blir en dubbel börda för familjen. Men det finns stöd att söka.

  • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och bostadstillägg, från försäkringskassan
  • Studiehjälp, från CSN (studie-bidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg)
  • Studiemedel, från CSN (studie-bidrag, studielån och  tillägg)

Text: Eva Hedberg

Läs allt om stöden i Läs&Skriv 1 2016. Som medlem och prenumerant får du tidningen i brevlådan, likaså får Sveriges alla skolor tidningen skickad till sig.

Medlemmar hittar en länk till tidningen i medlemsbrevet. Även prenumeranter får en länk till den digitala tidningen.

Vill du bli medlem eller börja prenumerera så hittar du uppgifter om detta i länklistan.

Mycket nöje!

Man med röda hörlurar som sitter i ett bibliotek.
Annonser