Så blir skolorna mer digitala

Så blir skolorna mer digitala
Digitala verktyg kan bli helt värdelösa om läraren saknar en plan för hur dessa ska användas i undervisningen. I Mölndal pågår arbeten för att överbrygga klyftan mellan den digitala eleven och den analoga läraren.

Gunilla Almgren-Bäck är specialpedagog och skolutvecklare på Skoldatateket i Mölndal. En av hennes huvuduppgifter är att hjälpa skolorna att börja använda digital teknik i undervisningen. Hon vill att bland annat talsyntes ska bli ett verktyg för alla elever och försöker därför sprida idé och kunskap.

– Effekten bli bäst när jag besöker lärare och elever i deras verklighet, säger hon. Jag visar hur talsyntesen fungerar. Eleverna lär sig snabbt genom att göra och klassläraren genom att se på. Och om tekniken krånglar försöker vi genast hitta en lösning.

 

Med hjälp av digital teknik kan undervisningen i skolorna utvecklas.
"Med hjälp av tekniken kan vi utveckla undervisningen", Gunilla Almgren-Bäck, Skoldatateket i Mölndal. (Bild: Eva Hedberg)
Annonser