Rörelse för att bota dyslexi?

Rörelse för att bota dyslexi?
Med jämna mellanrum kommer idén om att kunna förbättra språk- eller matematikförmågor med hjälp av motorisk rörelseträning upp till ytan. Men finns det någon sanning i påståendet?

Tänk om det var så att enkla rörelser kunde göra barn eller vuxna med dyslexi eller dyskalkyli mycket bättre på att läsa eller räkna. Tanken är väldigt lockande eftersom idén är enkel och gratis. (Oftast gratis.)

Vetenskapsradion har de senaste veckorna tagit upp och granskat ett av de senaste försöken att “sälja in” idén. Länk till programmet hittar du i länklistan.

På sajten språkforskning.se skriver logopeden Anna Eva Hallin om aktuell forskning inom språk. I ett inlägg från igår, förklarar hon ingående varför och när idén om motoriska rörelser som ett sätt att förbättra kognitiva funktioner kom till. Hon går också igenom forskningen och förklarar att det än så länge inte finns någon forskning som visar på att rörelsen skulle förbättra de språkliga eller matematiska förmågorna.

Fysisk rörelse är bra för alla människor. Det gör våra hjärnor pigga och ger oss därför fördelar när vi ska lösa svåra problem. Men rörelser botar inte specifikt våra läs-, skriv- eller räkneproblem.

Du hittar en länk till logopeden Anna Eva Hallins forskningsgenomgång i länklistan.

Läs mer om forskning kring dyslexi och dyskalkyli på Skrivknuten.

Bilder på barn i rörelsen
Annonser